Előfizetői promóció – részvételi feltételek

A Teszt és Piac Fogyasztóvédelmi Egyesület 2015. július 6-tól olyan fogyasztóvédelmi szolgáltatáscsomag bevezetését kezdi meg, amely előfizetési díj fejében a következőket foglalja magában: általános fogyasztóvédelmi tanácsadás és (bíróságon kívüli) jogi segítségnyújtás egyéni panaszügyekben, online hozzáférés független terméktesztekhez, kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosító vásárlói klubrendszer. Az Egyesület e fogyasztóvédelmi szolgáltatáscsomag működtetője.

Az Egyesület 2015 júliusától – visszavonásig folyamatosan – olyan promóciót indít, amelyben a féléves előfizetést megrendelő fogyasztók - meghatározott feltételek teljesülése mellett - 9000 forint értékben két éttermi kupont kapnak ajándékba, amely kuponokkal az adott két étteremben – a kupon összegéig – ingyenesen fogyaszthatnak. A határozatlan idejű szerződést kötő Előfizetők a 6. hónapi befizetés után szintén jogosulttá válnak a két éttermi kuponra.

Az előfizetői promócióban részt vevő két étterem, és a felhasználható kuponok értéke:
Thököly Vendéglő (1146 Budapest, Thököly út 80.) – kupon értéke 4000 Ft.
Nika étterem (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 7-9.) – kupon értéke 5000 Ft.

Egy adott napon az első 30 Teszt és Piac fogyasztóvédelmi szolgáltatáscsomagot megrendelő fogyasztó jogosult a kedvezmény igénybevételére. Amennyiben adott napon megrendelő már nem jogosult a kedvezmény igénybevételére, úgy arról értesítést kap.
A kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a megrendelés után az előfizetői díj az Egyesület számlájára beérkezzen. Ezután Egyesületünk postázza a két kupont a megrendelő által megadott értesítési címre.

A kuponok igénybevételével kapcsolatos további szabályok:
- mindkét kupon 2016. június 30-ig használható fel, a határidőig fel nem használt kuponok érvényüket vesztik, új kuponra, készpénzre, egyéb szolgáltatásra be nem válthatóak;
- mindkét kupont egy éttermi látogatás során kell felhasználni. Felhasználáskor a kuponnak az Előfizetőnél kell lennie, és azt át kell adnia az étterem alkalmazottjának. Amennyiben a fogyasztás értéke nem éri el a kupon összegét, úgy a fennmaradó összeg elveszik, az készpénzre nem váltható, és következő alkalommal sem használható fel. Amennyiben a fogyasztás értéke meghaladja a kupon összegét, úgy a különbözetet Fogyasztónak 100 százalékos értéken meg kell fizetnie az adott étterem részére;
- a kupont Előfizetőnk az éttermi látogatás során saját, illetve a társaságában lévő más személyek fogyasztásához is felhasználhatja;
- az esetleges minőségi észrevételekkel kapcsolatban az adott étterem tartozik felelősséggel, kérjük azonban Előfizetőinket, hogy pozitív, illetve esetleges negatív tapasztalataikat is osszák meg velünk, a szolgáltatások minőségének kiértékelése érdekében.

Egyesületünk fenntartja a jogot, hogy a fenti promóciót azonnali hatállyal megszüntesse, szüneteltesse vagy módosítsa.

Budapest,
2016. március 25.